Llicenciada en Filologia Catalana (URV, 1998)
Titulada en Graduat Superior en Estudis Alemanys (URV, 2004)
Professora associada al Departamente filologia Catalana  de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Ha publicat articles i ressenyes (en català, castellà, alemany, anglès i francès) sobre el teatre de l’època medieval i moderna. Forma part del consell editor de la publicació anual European Medieval Dramai ha coorganitzat l’XI Col·loqui de la Société Internationale pour l’étude du Théâtre Médiéval (Elx, 2004), associació de la qual portà la secretaria durant el trienni 2005-2007. Va llegir la seva tesi doctoral sota la direcció de Francesc Massip sobre el teatre de la Passió (estudi i edició de les Passions mallorquines del Ms. Llabrés). Va tenir menció europea (2013) i obtingué el Premi Extraordinari de Doctorat (2014).

Publicacions més rellevants:
• “El període clàssic de la literatura catalana: la baixa edat mitjana”, Història de la Cultura Catalana. Literatura, pensament i comunicació, vol. 3, Barcelona, Edicions 62, 2008, 28-41.
• [amb F. Massip], El baile: conjuro ante la muerte. Presencia de lo macabro en la Danza y la Fiesta Popular, Consejo Internacional de la organización de festivales de folklore / Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Ciudad Real, 2004.
• [amb M. Garrich / F. Massip i X. Torres], Serrallonga, Déu vos guard. Història, cultura i tradició del bandoler Joan Sala, àlies Serrallonga. El ball parlat de Perafita (Lluçanès, s. XVIII), Centre d’Estudis del Lluçanès / Ajuntament de Perafita, Perafita, 2004.

Algunes publicacions d’enfocament transversal:
• “La mort del traïdor Judes com a antítesi de la mort redemptora de Crist en el teatre medieval català i europeu”, dins Josep Lluís Sirera (ed.), Estudios sobre teatro medieval , Publicacions de la Universitat de València, València, 2008, 117-129.
• “The Dramatisation of the Parable of the Prodigal Son in Catalan and European Sixteenth Century Drama”, dins D. Hüe, Mario Longtin, Lynette Muir (ed.), Mainte belle oeuvre faicte. Études sur le théâtre médiéval offertes à Graham A. Runnalls , Paradigme, Orléans, 2005, 265-288.
• “El teatre de la passió de Crist des d’un enfocament intercultural i interdisciplinari”, in Macià Riutort / Jordi Jané (eds.), Forum 10, Deutsch-spanische Zwischenwelten – Neue Horizonte für die spanische Germanistik zu Beginn des 21. Jahrhunderts, Associació de Germanistes de Catalunya, Edició Fòrum 4, Tarragona, 2005, 1-13.