Licia Buttà

Licia Buttà és profesora agregada d’Història de l’Art medieval a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Forma part dels grups de recerca LAIREM, (Literatura, Art i Representació a la llarga Edat Mitjana), COLONIAL (Del colonialisme al món global) i coordina el grup LITREDAN (Iconodansa: Literatura, representació, dansa).

Les seves línies de recerca giren al voltant de les qüestions de la migració i l’adaptació de models iconogràfics i de patrons estilístics en la pintura i l’escultura gòtica, especialment a la producció artística dels països de la Corona d’Aragó. En els seus darrers treballs, ha posat l’accent en l’ús de la imatge com a vehicle preferent del discurs de les elits dominants.

Selecció de publicacions rellevants:
(2013). Dal gesto allo sguardo: appunti sull’iconografia del lutto nell’arte medievale a Caminneci, V. (ed.). Parce Sepulto, il rito e la morte tra passato e presente, Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, Agrigento, pp. 225-146.
(Ed.). (2013). Narrazione, exempla, retorica. Studi sull’iconografia dei soffitti dipinti nel Medioevo Mediterraneo. Palermo: Caracol Edizioni.
(2011). “Immaginario esopico e discorso etico-didattico sul soffitto dipinto della chiesa di S. Niccolò di Nicosia in Sicilia”, Storia dell’Arte, 30, 130, 2011, pp. 5-18.
(2008). La pittura tardogotica in Sicilia. Palermo: Kalós.

Selecció d’articles rellevants:
(2019). Editorial, Early Music, 47, 1, p. 1.
(2011). Immaginario esopico e discorso etico-didattico sul soffitto dipinto della chiesa di S. Niccolò di Nicosia in Sicilia, Storia dell’Arte, 30, 130, pp. 5-18.
(2011). Immaginario esopico e discorso etico-didattico sul soffitto dipinto della chiesa di S. Niccolò di Nicosia in Sicilia, Storia dell’Arte, 30, 130, pp. 5-18.
(2010). Il chiostro di Manfredi: politica e raccomandazione dell’anima in Santa Maria degli Angeli di Baida, Ricerche di Storia dell’Arte, 102, pp. 83-94.