TRIPTIC CATALÀ FINALPOSTER FINAL

Congrés internacional DANSA, ESCRIPTURA I TEATRALIDAD A LA TARDOR MEDIEVAL I L’ALBADA DE L’EDAT MODERNA (INTERNATIONAL CONFERENCE DANCE, WRITING AND PERFORMANCE IN THE LATE MIDDLE AND EARLY MODERN AGE)

Tarragona, 26th to 27th of November 2015.

Sala de Graus, Campus Catalunya. Universitat Rovira i Virgili at Tarragona.

En les darreres dècades del segle xx se ha consolidat el estudi de las manifestacions culturals como procés, una visió que complementa la tradicional aproximació documental. El resultat és la difuminació de les fronteres canòniques entre disciplines. Una constel·lació de conceptes entorn la idea de “teatralitat” permet avui interpretar fenòmens com la religió, la política o l’estètica com a exercicis de posada en escena. Les eines teòriques juguen, en aquest sentit, un paper fonamental per a la nostra millor comprensió de l’Edat Mitjana i la primera Edat Moderna. Aquest congrés aspira a moure’s en els terrenys de les pràctiques gestuals i textuals per analitzar determinades construccions artístiques o escripturàries. A partir de la idea de teatralitat com a mode de representació en la literatura i l’art s’explorarà el discurs visionari, considerant els trànsits místics com a posades en escena, amb especial atenció a la dansa, i s’analitzaran les manifestacions del teatre monàstic, en la seva dimensió de ritual performatiu, amb particular consideració al ball. Així mateix s’abastarà l’estudi de les estratègies performatives en el discurs quotidià, artístic i literari de determinats grups o comunitats. D’aquesta manera, proposem estudiar amb la teoria de la performativitat i de manera interdisciplinar el discurs artístic i literari de l’Edat Mitjana i la primerenca edat moderna, posant l’accent especialment en les manifestacions corèutiques, en una perspectiva comparatista que tingui en compte les diferents expressions europees.