Investigador Principal del Grup de Recerca Consolidat LAiREM 2014 SGR 894