Verónica Zaragoza és llicenciada i doctora en Filologia Catalana (títols obtinguts a la Universitat de València i a la Universitat de Girona, respectivament). Actualment, és investigadora postdoctoral de la UNED, adscrita al projecte BIESES – Bibliografía de escritoras españolas / Bibliography of Spanish Women Writers i és professora col·laboradora de Literatura Catalana Moderna de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva tesi doctoral es titula “«En vers vull desafiar…». La poesia femenina a l’àmbit català (segles XVI-XVIII). Edició crítica”.
Pel que fa a les línies de recerca, forma part del grup NISE (UG) que se centra en la literatura catalana moderna, especialment des de la perspectiva de gènere. Ha estat guardonada amb la ‘Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner’, Premis Sant Jordi (abril 2016) de l’Institut d’Estudis Catalans, pel projecte “La literatura femenina dels segles XVI-XVIII: catàleg d’autores i obres del domini lingüístic català”.

Selecció de publicacions rellevants:
(2018). Recordant la Venerable Agullona: la xativina més il·lustre del segle XVI. Xàtiva: Editorial MIC.
(2018). L’heterodòxia de Maria Antònia Ortolà: el camí del relat autobiogràfic al procés inquisitorial (1717-1727). Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 37, pp. 117-136.
(2016). Censura y edición póstuma de la obra de Hipólita de Rocabertí: a propósito de unos poemas manipulados. SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, 8, pp. 194-223.
(2012). ‘Historiar les protagonistes absents’. La poesia femenina de l’edat moderna a l’àmbit català” dins Josa, L., Lambea, M. (ed.). ‘Allegro con brio’. I Encuentro “Aula Música Poética” de Jóvenes Humanistas. (Barcelona, 9 y 10 de octubre de 2012), Digital CSIC, 2013, pp. 146-160 [en línia: http://digital.csic.es/handle/10261/86681%5D.