Pere Bescós és professor associat al departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra des de 2013. Les seves línies de recerca inclouen la filologia clàssica, la traducció literària, la crítica textual i la recepció dels clàssics medievals. En aquest sentit, la seva tesi doctoral, “Francesc Alegre: La primera guerra púnica, 1472. Estudi i edició crítica” (2011), se centra en una part de l’obra traduïda de l’obra de l’humanista barceloní.
Ha estat professor invitat a la Universitat de Guadalajara (en Llengües Modernes, 2014) i a la Universitat Harvard (Departament d’Història, 2012).

Selecció d’obres rellevants:
(2020). Bíblia del segle XIV. Primer llibre dels paralipòmens. Corpus Biblicum Catalanicum. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
(2019). PUBLI OVIDI NASÓ. LES METAMORFOSIS: VERSIÓ CATALANA DEL SEGLE XV DE FRANCESC ALEGRE. Publications of eHumanista, Monographs in Humanities, 21; Santa Barbara: University of California.
(2016). ALCMÀ D’ESPARTA. CANTS (TEXT GREC, TRADUCCIÓ CATALANA I NOTES). Barcelona: Fundació Bernat Metge.
(2008). Humanisme i traducció catalana durant la segona meitat del segle XV: Ferran Valentí, Arnau d’Alfarràs, Francesc Alegre i Aleix de Barcelona.

Selecció d’articles rellevants:
(2017). Tècniques i mètodes de traducció de Francesc Alegre a La primera guerra púnica (1472). En: Scripta: revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 10 2017: 68-86
(2016).’SICILIA LITTERATA’ (1462-72): TRADUCCIÓN Y CONFLICTO CIVIL CATALÁN. TRANS Revista de Traductologia, 20, pp. 113-121.
(2014). Comentari i formació literària en Francesc Alegre: Ovidi i Bernardo Ilicino. Llengua i literatura, pp. 33-53.
(2012). Aportacions a l’estudi de tres traductors catalans quatrecentistes: Ferran Valentí, Arnau d’Alfarràs i Aleix de Barcelona. Iberoromania75(1), pp. 232-249.