Elena de la Cruz és llicenciada i doctora europea de Filologia Romànica. La seva tesi es titula Édition critique d’une traduction française médiévale de l”Epitoma rei militaris” de Végèce. S’ha format en francès antic a la Université Aix-Marseille, en l’estudi de manuscrits i l’edició crítica de textos medievals a l’Institut de recherche d’histoire des textes (París) i a la Università degli Studi di Verona. En l’actualitat, és gerent de l’editorial Obrador Edèndum, coedita amb l’IEC i codirigeix les col·leccions Obra llatina de Ramon Llull Bibliotheca philosophorum Medi Aevii amb Alexander
Fidora (ICREA UAB) i Jaume Mensa (UAB).
Les seves línies de recerca se centren en l’edició i l’estudi de les traduccions franceses medievals, la llengua i la literatura francesa medieval (XII i XIII) i la didàctica de les llengües i les literatures.

Selecció de publicacions rellevants:
– Batalla, J., de la Cruz, E. (2019). Vicent Ferrer i la lògica del segle XIV. Anuario de Estudios Medievales49(1), 13-44.
– (2015). Vegetius’ Epitoma rei militaris in Tirant lo Blanch. More about’Tirant lo Blanc’/Més sobre el’Tirant lo Blanc’: From the sources to the tradition/De les fonts a la tradició10, 17.
– Hatem, J., de la Cruz, E. (2011). Sobreamor: Ausiàs March, Ibn Zaydûn, Ibn ʻArabî, Ramon Llull. Obrador Edèndum.
– (2010). Utilisation d’un document visuel filtre pour l’approche de la littérature en classe (II): le cas de Titanic et Tristan et Iseut. In Tiempo [Recurso electrónico]: texto e imagen= Temps, texte et image: Actas del XIX Coloquio de la APFUE (Madrid, 21-23 abril, 2010) (pp. 793-802). Universidad Complutense.