Són membres del Grup de Recerca LAiREM-Nexus (2021 SGR 00970):

Són col·laboradors: