Joglars, Ministrils, Actors: literatura, música, arts i espectacle del segle XII al XVI a l’Europa romànica

Juglares, Ministriles, Actores: literatura, música, artes y espectáculo de los siglos XII al XVI en la Europa románica

Tarragona i Barcelona, 1 i 2 de febrer de 2011

La celebració del Simposi “Joglars, Ministrils, Actors” aspira a posar en comú les recerques dels membres del Grup de Recerca Consolidat de l’AGAUR 2009 SGR 258 (“LAIREM”) a l’entorn de les relacions entre els textos literaris, la música, la iconografia que il•lustra els manuscrits i les expectatives de representació que la tradició interpretativa i consuetudinària han fet arribar fins als nostres dies. Tot plegat posant especialment de relleu el valor dels intèrprets. En els manuscrits que es conserven, així com en els capitells dels claustres, en els retaules, en els objectes i les arts sumptuàries o en les pintures murals de les esglésies romàniques i gòtiques, apareixen joglars gesticulant i exhibint una gran diversitat d’instruments musicals i habilitats espectaculars. Tant per la diversitat de les disciplines implicades, com des de la seva heterogeneïtat lingüística, temàtica i metodològica, aquest Simposi es planteja com a trobada internacional i interuniversitària que abasta els àmbits de la Filologia Romànica, la Història i la Història de l’Art i Musicologia.

El Simposi s’organitza des de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili, i en col•laboració amb el Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i l’Institut Italià de Cultura de Barcelona. La trobada científica està programada pels dies 1 i 2 de febrer de 2011.

PROGRAMA [baixa’t el tríptic]

Primera Jornada

Dimarts, 1 de febrer de 2011
Lloc: Sala de Graus del Campus Catalunya
Universitat Rovira i Virgili de TARRAGONA

9,30-10h. Inauguració de la Jornada, a càrrec de John G. STYLE, degà de la Facultat de Lletres, i Jordi GINEBRA, director del Departament de Filologia Catalana. Presentació dels objectius i participants del Simposi per part de Francesc MASSIP (Universitat Rovira i Virgili), coordinador del Grup de Recerca LAiREM 2009 SGR 258.

President Sessió: Camilo FERNÁNDEZ VALDEHORRAS

10,00-10,45h. “Joglars i músiques en les Passions catalanes” a càrrec de Lenke KOVÁCS (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona)

10,45-11,30h. “Las plazas de los histriones novohispanos en el siglo XVI (indios, frailes y comediantes)” a càrrec d’Óscar  Armando GARCÍA GUTIÉRREZ (Universidad Nacional Autónoma de México)

11,30-11,50h. Pausa

President Sessió: Costanzo Di GIROLAMO

11,50-12,35 h. “Veure i escoltar el Tirant lo Blanc” a càrrec de Maricarme GÓMEZ MUNTANÉ i Daniel RICO CAMPS (Universitat Autònoma de Barcelona)

12,35-13,20 h. “La voz de los instrumentos en manos de los juglares” a càrrec de Carlos VILLANUEVA (Universidad de Santiago de Compostela)

13,20-14,05h. ” …por Las Huelgas los joglares. Notas artísticas y teóricas sobre la coronación de Alfonso XI de Castilla.” a càrrec d’Eduardo CARRERO (Universitat Autònoma de Barcelona)

Dinar

President Sessió: Almudena BLASCO

16,00-16,45h. “Canciones vascas del Renacimiento” a càrrec de Patrizio URKIZU (UNED)

16,45-17,30h. “«No so joglaresa de las de buen mercado»: juglaría y mujeres” a càrrec de Donatella SIVIERO (Università di Messina, Italia)

17.30. -17,50h. Pausa

President Sessió: Lenke KOVÁCS

17,50-18,35h. “Sobre o «espectáculo trobadoresco» das CSM. Un exemplo de proto-ópera a través do estudo de retórica, ópsica e teátrica CSM 194 do códice rico afonsí (T  ms. Escurialense T.I.1)” a càrrec de Camilo FERNÁNDEZ VALDEHORRAS (Universitat de Barcelona)

18,35-19,20h. “Léxico musical en la Edad Media Italiana” a càrrec de Chiara CAPUCCIO (Universidad Complutense de Madrid)

19,20-20,15h. Col·loqui.

Segona Jornada
Dimecres, 2 de febrer de 2011
Lloc: Saló d’Actes de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de BARCELONA

9,30-9,45h. Obertura de la Jornada

President Sessió: Maricarme GÓMEZ MUNTANÉ

9,45-10,30h. “La guerra como espectáculo en la Edad Media: canciones, romances y otros procedimientos” a càrrec d’Almudena BLASCO (Universitat Autònoma de Barcelona)

10,30-11,15 h. “La tradición extravagante de la lírica i el rol de los juglares en la transmisión de los textos” a càrrec de Costanzo DI GIROLAMO (Università Federico II di Napoli):

11,15-11,35 h. Pausa

President Sessió: Donatella SIVIERO

11,35-12,20h. “Ramón Vidal de Besalú i la joglaria: una revisió” a càrrec d’Anton M. ESPADALER (Universitat de Barcelona)

12,20-13,05h. “I giullari, cornamuse del diavolo: le ricadute iconografiche delle condanne morali degli intrattenitori” a càrrec de Sandra PIETRINI (Università di Trento)

13,05-13,50h. “Joglaria i Teatre” a càrrec de Francesc MASSIP (Universitat Rovira i Virgili)

Dinar

President Sessió: Daniel RICO

16,00-16,45h. “Giulleria ed spettacolo all’Italia medioevale” a càrrec de Tito SAFFIOTTI (periodista i escriptor)

16,45-17,25h. Taula rodona i col·loqui .

17,45-19,15h. Reunió del Grup de Recerca LAiREM (2009 SGR 258)